Reklama

Cena: 59,00 59
Lokalizacja

Lokalizacja

Tarnowskie Góry, śląskie, Polska
, 42-600
Autor

Reklama

ALKOHOL SPIRYTUS ETYLOWY ETANOL DO RĄK COVSEPT3 5L

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 503
Wyświetlony: 1077
Dodane 2020-08-06 11:28:20
Modyfikowane: 2020-08-06 11:28:20
Wygasa: nie wygasa
W kategoriach: Zdrowie

Opis

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I SKÓRY COVSEPT3 75% 5L Z WYCIĄGIEM  EUKALIPTUSA  I LIMONKI + VITAMINA E NA TEJ AUKCJI KUPUJESZ JEDEN  POJEMNIK O POJEMNOŚCI 5L W SUMIE 5 LITRÓW Gotowy płyn do higienicznej dezynfekcji rąk z nawilżającą i łagodzącą podrażnienia gliceryną oraz z działającym antyseptycznie i antybakteryjnie wyciągiem z eukaliptusa do użytku instytucjonalnego PŁYN DO DEZYNFEKCJI ODKAŻANIA RĄK COVSEPT3 75% 5L

ALKOHOL 75% + GLICEROL + EUKALIPTUS

SKŁAD:

 • Alkohol etylowy
 • glicerol
 • propan-2-ol
 • butan-2-ol
 • olejek eukaliptusowy
 • kompozycje zapachowe
 • woda

Zastosowanie zidentyfikowane:

 • szpitale
 • biura
 • zakłady produkcyjne
 • do użytku domowego

SPOSÓB STOSOWANIA

Środek można nanosić na dezynfekowaną powierzchnię nasączoną ściereczką lub spryskiwaczem.

Przed użyciem środka na delikatnych powierzchniach zaleca się przeprowadzenie próby w celu uniknięcia niepożądanych zmian dezynfekowanej powierzchni

ZASTOSOWANIE ODRADZANE:

Nie nadaje się do celów spożywczych

Rodzaje zagrożeń:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319 - Działa drażniąco na oczy

Środki ostrożności:

P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P305+P351+p338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami

Wyprodukowano w UE

Komentarze

Komentarze

comments powered by Disqus

Inne moje oferty

Reklama