Reklama

Cena: 175,00 175
Lokalizacja

Lokalizacja

Tarnowskie Góry, śląskie, Polska
, 42-600
Autor

Reklama

ALKOHOL PŁYN DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI COVSEPT2 15L

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 499
Wyświetlony: 1061
Dodane 2020-08-06 11:19:11
Modyfikowane: 2020-08-06 11:19:11
Wygasa: nie wygasa
W kategoriach: Zdrowie

Opis

PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI COVSEPT2 75% NA TEJ AUKCJI KUPUJESZ 3 POJEMNIKI O POJEMNOŚCI 5L W SUMIE 15 LITRÓW Gotowy płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni nie mających styczności z żywnością, do użytku instytucjonalnego ( szpitale, biura, zakłady produkcyjne ) oraz do użytku domowego.
PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI COVSEPT275% 15L

ALKOHOL 75% + GLICEROL

SKŁAD:

  • Alkohol etylowy
  • glicerol
  • propan-2-ol
  • butan-2-ol
  • woda

Zastosowanie zidentyfikowane:

  • szpitale
  • biura
  • zakłady produkcyjne
  • do użytku domowego

SPOSÓB STOSOWANIA

Środek można nanosić na dezynfekowaną powierzchnię nasączoną ściereczką lub spryskiwaczem.

Przed użyciem środka na delikatnych powierzchniach zaleca się przeprowadzenie próby w celu uniknięcia niepożądanych zmian dezynfekowanej powierzchni

Nie zaleca się długotrwale stosować środka na elementy gumowe

ZASTOSOWANIE ODRADZANE:

Nie nadaje się do celów spożywczych

Rodzaje zagrożeń:

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H319 - Działa drażniąco na oczy

Środki ostrożności:

P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P305+P351+p338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami

Wyprodukowano w UE

Komentarze

Komentarze

comments powered by Disqus

Inne moje oferty

Reklama